top of page
截屏2023-03-31 18.47.42.png

Dịch vụ hỗ trợ

TRANG CHỦ> DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Mỗi giảng viên tại UTPA cố gắng cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên xuất sắc và trải nghiệm Canada đáng nhớ tích cực cho sinh viên của chúng tôi. Học sinh của chúng tôi được tạo mọi cơ hội để học cách phát triển các nguyên tắc thành công mà cuối cùng sẽ chuẩn bị cho các em thành công tại các trường đại học và cao đẳng cạnh tranh nhất của Canada.
Image by Mana Akbarzadegan

1. Chương trình dạy thêm sau giờ học

dạy kèm cá nhân

Tùy thuộc vào tiến độ học tập của học sinh, sở thích sau trung học và yêu cầu đầu vào đại học, UTPA cung cấp dịch vụ hướng dẫn mở rộng để hỗ trợ học sinh. Do đó, UTPA sẽ phát triển một kế hoạch học tập cụ thể cho việc dạy kèm sau giờ học và sắp xếp với các giáo viên.

Luyện thi IELTS chuyên sâu

Để giúp sinh viên đạt được yêu cầu về trình độ ngôn ngữ khi nhập học đại học Canada, UTPA đã phát triển một chương trình học IELTS chuyên sâu. Chương trình tập trung vào bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết và điều này đảm bảo rằng một hoặc nhiều điểm yếu của học viên có thể cải thiện nhanh chóng trong thời gian ngắn để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

2. Hệ thống báo cáo hàng tuần

Hệ thống báo cáo hàng tuần độc đáo của UTPA hỗ trợ truyền đạt rõ ràng và chính xác tiến trình học tập ngắn hạn của học sinh. Chương trình tập trung vào việc học sinh tham dự mỗi khóa học, thành tích trong lớp, điểm kiểm tra và hoàn thành bài tập về nhà. Căn cứ vào từng chỉ tiêu, giáo viên chủ nhiệm lập phiếu báo điểm. Phiếu điểm sẽ được lưu trữ và gửi cho phụ huynh.

Image by Scott Graham
bottom of page