top of page
Painting Equipments

Chương trình nghệ thuật thị giác

TRANG CHỦ> CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC

Art Class
1)  Sở thích giáo dục:

 

Học sinh quan tâm đến các hình thức nghệ thuật khác nhau như thiết kế hình ảnh, phương tiện truyền thông, quảng cáo và các nghề liên quan đến nghệ thuật khác

2)  Chương trình giảng dạy:

 

8 tín chỉ trung học mỗi năm học

160 giờ mỗi năm học để đào tạo nghệ thuật cơ bản

3)  Yêu cầu nhập học:

 

Tốt nghiệp ít nhất THCS

Portfolio nghệ thuật (nếu có)

4)  Ưu điểm của khóa học:

 

Chương trình chuẩn bị cho học sinh vào các trường đại học và cao đẳng nghệ thuật được xếp hạng tốt nhất ở Canada

bottom of page